Logo
Imprimir aquesta pàgina

TAMBÉ CORRUPCIÓ EN ORGANISMES DEL GOVERN ESPANYOL

Avui els mitjans de comunicació fan referència a un informe del Tribunal de Comptes espanyol que revela greus irregularitats en els comptes del Patrimonio Nacional. Les irregularitats i la corrupció ja no són matèria exclusiva d'alguns municipis o d'algunes comunitats autònomes. Cal que els ciutadans tornem a exigir accions concretes i suficients que eradiquin –d'una vegada per totes– aquesta corrupció sistèmica que s'ha instal·lat a Espanya. S'ha de seguir amb aquesta demanda, fins acabar amb aquest greu problema. En cas contrari, Espanya no tindrà mai qualitat com a país ni tampoc cohesió social. L'eradicació de la corrupció necessita que els ciutadans exercim, en tot moment, l'anàlisi de la situació i la denúncia quan calgui.

El País diu: "Un informe del Tribunal de Comptes respecte al consell d'administració del Patrimonio Nacional ha destapat greus irregularitats a la gestió i a la comptabilitat d'aquest organisme autònom, que depèn del Ministeri de Presidència del govern espanyol".

L'informe és demolidor: vocals del Consell d'administració que cobren dietes per reunions (900 euros per cadascuna) sense assistir-hi; trossejar contractes que anualment s'adjudiquen a les mateixes empreses incomplint els principis de concurrència i publicitat; estratagema perquè es beneficiïn, per l'ús de determinats béns, sempre les mateixes persones; descontrol en la recaptació de les entrades a museus de palaus o temples religiosos; lloguers d'edificis i sòl públic per quantitats ridícules; cessions gratuïtes de béns públics a tercers a canvi de res; descontrol en l'inventari de mobles i immobles i deficiències en el trasllat d'obres d'art, etc.

El Tribunal assenyala que ha observat nombrosos errors i circumstàncies que posen de manifest manca de control intern en totes les àrees de gestió d'aquest organisme públic.

L'informe, que en el futur pot incorporar noves observacions, fa notar moltes "debilitats" en les aplicacions informàtiques que utilitza el Patrimonio Nacional per al control dels seus béns.

L'informe del Tribunal de Comptes segueix amb altres imputacions d'estil semblant a les comentades fins ara. No tenim espai suficient per esmentar els 119 folis de l'informe del Tribunal. Tot sembla indicar que el desordre i la mala praxi en aquest organisme estan a l'ordre del dia, i que de la situació comentada hi ha gent concreta que se'n beneficia.

Consideracions que ens poden ajudar a construir un criteri propi:

1.- Declaració Universal dels Drets Humans.

Article 21.3.- "La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat".

Article 29.1.- "Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat".

2.- Doctrina Social de l'Església.

Punt 411 del Compendi.- "Entre les deformacions del sistema democràtic, la corrupció política n'és una de les més greus, perquè traeix alhora els principis de la moral i les normes de la justícia social; compromet el funcionament correcte de l'Estat, influint negativament en la relació entre governants i governats; introdueix una desconfiança creixent respecte de les institucions públiques i causa una desafecció progressiva dels ciutadans respecte de la política i dels seus representants, amb el consegüent afebliment de les institucions. La corrupció distorsiona radicalment el rol de les institucions representatives, perquè les fa servir com a terreny d'intercanvi polític entre demandes clientelars i prestacions dels governants. D'aquesta manera, les opcions polítiques afavoreixen els objectius reduïts dels qui posseeixen els mitjans per influenciar-los i impedeixen la realització del bé comú de tots els ciutadans".

Radar Social, 17 de març de 2016.

Radar social, una 'app' per a construir una opinió personal objectiva. La nostra aplicació multimèdia es pot descarregar de manera gratuïta.

Més informació.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.